Dine informationer:
Vi sætter pris på, at du informerer os om dit telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig i forbindelse med levering.

Antal kuverter:
Vi har brug for at vide, hvor mange kuverter, du ønsker. Der kan justeres i antallet op til 8 dage før arrangementet. Børn under 12 år er til halv pris.

Betaling:
Du bedes sørge for at overføre beløbet til os via mobilepay nr. 480910 eller til vores bankkonto i Nykredit 5472-1297554 så beløbet er os i hænde senest 2 dage før arrangementet.

Levering / afhentning:
Maden skal afhentes på Veksø Bygade 32, 3670 Veksø, med mindre andet er aftalt.
Vi kan tilbyde levering af maden for kr. 250 pr. vej i Storkøbenhavn. Ring for pris uden for Storkøbenhavn (dog med forbehold for, at vi har biler/mandskab til leveringen). Såfremt du ønsker at gøre brug af dette, så send venligst præcis leveringsadresse med postnr. og by.

Du returnerer selv brugt service rengjort til Veksø Bygade 32, 3670 Veksø senest førstkommende torsdag efter arrangementet, med mindre andet er aftalt. Såfremt du ønsker, at vi afhenter service hos dig (efter nærmere aftale), tilbyder vi afhentning af brugt rengjort service for kr. 250 pr. vej i Storkøbenhavn. Ring for pris uden for Storkøbenhavn.

Tidspunkt:
Vi anbefaler, at maden er spist max 3 timer fra afhentning / levering, da risikoen for bakterievækst øges efter 3 timer. Vi har brug for information om, hvad tid du ønsker at spise, så vi lave aftale om leverings-/afhentningstidspunkt.

Anretning:
Maden leveres klar til at sætte på bordet i porcelæn/glas fade og skåle. Du skal selv skære kød/brød og varme sauce. Du skal selv sørge for ta-tøj til maden.
De varme /lune retter bliver leveret i varmekasser, som skal returneres tomme og rengjorte. Ved mindre selskaber kan vi anrette i engangsemballage eller som portionsanretninger – ring for aftale.

Allergener og andre hensyn:
Hvis der er specielle hensyn der skal tages, bedes du give besked om dette i god tid inden arrangementet. Information om allergener kan fås ved henvendelse til Christian Westh på telefon 50 212 212.

Oplysningspligt i medfør af Persondataloven
I forbindelse med vores catering samt til brug ved fakturering, indsamler vi dine personlige data i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Hvis vi ikke modtager disse oplysninger, kan vi ikke levere. Oplysningerne bruges i forbindelse med løbende kontakt i forbindelse med planlægningen og ved fakturering. I tilfælde af manglende betaling vil dine oplysninger kunne videregives til advokat, inkassobureau eller lignende instanser.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og sikkert og i henhold til Persondataloven, og vi gemmer dine oplysninger i 5 år i vores bogholderi. Oplysninger, der ikke længere er relevante, slettes.

Den dataansvarlige er Christian Westh – indehaver af Smagsfuldt ApS. Du kan kontakte Christian Westh, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig, eller du vil gøre indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet. Oplysningerne videreformidles ikke til tredjemand uden dit samtykke. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Vi indsamler ikke oplysninger om dig via andre medier, sociale netværk eller lignende, ligesom vi heller ikke samkører vores registre med andre.

Vi opbevarer dine oplysninger elektronisk og forsvarligt på vores computere. For at sikre at uvedkommende kan få adgang til dem og deres data, er computerne placeret under kontrollerede forhold, med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektroniskdatabehandling